SOLCELLER TILL VILLA OCH FÖRETAG

A.P.M levererar och installerar nyckelfärdiga
anläggningar med solceller till villa, företag,
gårdar eller till flerbostadshus.
Vi hjälper dig från idé till färdig produktion.

Hembesök

Vi på A.P.M erbjuder alltid ett gratis personligt hembesök.
Varje hus är unikt och det är många detaljer att sätta sig in i.
Det som påverkas är bland annat var huset är beläget, i vilket väderstreck solpanelerna
kan placeras, hur stor takyta som finns och om någon del skuggas.

Systemförslag och Offert

Vi återkommer sedan med en offert, med rekommenderad storlek på solcellssystemet
Inklusive priser.
När du sedan beställer tar vi hand om alla administrativa delar.
Det enda du behöver göra är att välja vilket elbolag du vill sälja ditt elöverskott till
när du kommer igån med produktionen.

Montering av solcellssystemet

Några veckor efter din beställning kan vi leverera och börja montera dina solceller.
En installation tar mellan några timmar till några dagar beroende
på storlek på systemet.
Därefter kopplar vi upp anläggningen online.
När allt är färdigt skickar våran elektriker in färdig anmälan till
elnätsägaren.
Sen kommer elnätsägaren ut och byter elmätare kostnadsfritt.

När allt är klart

Efter installationen lär vi dig hur solcellssystemet fungerar.
Vi följer upp systemets prestanda så att allt går som det ska.

Solljuset träffar solcellerna som genererar solenergi.

Elen omvandlas från likström till växelström i en växelriktare.

Växelriktaren kopplas ihop med husets vanliga el-central.

Sen använder du den el du behöver resten skickas ut på elnätet, som du sen får betalt för.

Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot framtida höjningar av elpriset.

När solcellerna är avbetalda, är elen gratis.

Sollcellerna är i princip underhållsfria, de tickar på utan att man behöver göra något.

Solceller är enkla att montera. De fästs enkelt på taket, resten av arbetet är kabeldragning.

Inkoppling av el ska göras av behörig elektriker.

Man kan börja i liten skala och bygga ut antal solpaneler allt eftersom.

Solceller har lång livslängd, lång garanti och kräver minimalt underhåll.

Ofta garanteras en uteffekt på 80% efter 25 år.

Solceller ger säker el och är utsläppsfritt och miljövänligt.

Genom att producera sin egen el vet man i förväg vad elpriset blir och man är

Skyddad mot prishöjningar.

Obs: Nätelsbolaget är skyldig att byta ut din elmätare mot en som mäter och

räknar av din egenproducerade el, utan kostnad.

  1. Solceller
  2. Växelriktare
  3. Montagesystem för att fästa solpanelerna på taket

1. SOLCELLER

Det finns olika sorters solceller, vanligast är monokristallina och polykristallina.

Mono solceller är lite mer effektiva, å andra sidan lite dyrare.

Vilken typ man väljer har egentligen ingen större betydelse.

Monokristallina görs ur en stor kristall. Polykristallina ur flera.

Mono paneler är svarta, poly paneler blåaktiga.

2. VÄXELRIKTARE OCH MIKROVÄXELRIKTARE(mikroinverter)

En växelriktare omvandlar solcellernas likström till 250V växelström som kopplas till

Husets elcentral för att användas i hushållet eller för att kunna säljas till nätelsbolaget.

En mikroväxelriktare är en liten växelriktare som sätts på baksidan av en solpanel.

Det blir ett litet flexibelt solenergisystem som enkelt kan byggas ut.

Om det faller skugga på solpanelerna är mikroväxelriktarna också väldigt bra eftersom

Det annars år den solpanelen som ger minst ström begränsar strömmen i hela kedjan.

Vanliga växelriktare bestäms efter storlek på solcellssystemet.

En anläggning på 12 KW behöver en växelriktare dimensionerad för den el mängden.

Vid val av växelriktare bör man ha i åtanke om man i framtiden vill utöka solcellssystemet.

Med mikroväxel slipper man det,

3. MONTAGESYSTEM

Solpanelerna behöver fästas på taket och vilken typ av fästen väljer man beroende på vad för tak man har.

Har man till exempel tegeltak väljer man fästen för tegeltak.

Ju fler solpaneler man har desto fler fästen behövs,  sen monteras skenorna.

Sen är det bara att börja montera solpaneler.

PRODUCERA DIN EGEN EL MED SOLCELLER

Priset på solceller har sjunkit och det Intresset för solceller blir allt större bland privatpersoner. En solcellsanläggning för privatperson har idag en återbetalningstid på mellan 10-15 år beroende på storlek på system.

Livslängd på solceller är ca 40 år och därmed en bra och långsiktig investering med många år av ren vinst. Långa garantier och kräver inget underhåll.

MILJÖ

Den energi som alstras från solen kallas solenergi och klassas som förnybar.

Att producera egen sol el med solceller är både utsläppsfritt och miljövänligt.

Med solceller/solpaneler bidrar du till en bättre miljö, alla vinner på att använda miljövänliga energikällor – speciellt vår planet.

Ekonomi

Genom att investera i en solcellsanläggning till er fastighet minskar elräkningen samtidigt som fastighetens värde ökar.

Ni påverkas mindre av elprishöjningar, besparingen blir större i takt med att elpriset ökar.

När anläggningen är betald är elen gratis.

Dags att ta förtaget till nästa nivå?

Många lantbruk och företag har stora outnyttjade takutrymmen.

Stora anläggningar har fördelar gentemot mindre då man på dessa kommer ner i billigast

pris per W.  Gör både en ekonomisk och miljömässig investering för framtiden.

Ekonomi

Genom att investera i en solcellsanläggning till er fastighet minskar elräkningen samtidigt som fastighetens värde ökar.

Ni påverkas därmed mindre av elprishöjningar som leder till att företaget spar pengar.

Besparingen blir större i takt med att elpriset ökar.

Att investera i en solcellsanläggning är en av det säkraste och tryggaste man kan göra som företag.

Solceller ger ditt företag en grön profil

Med solceller på taket visar du att ditt företag är miljömedvetet, och det  hjälper till att

stärka ditt varumärke.

Solenergisystem är miljövänligt och ger 100% förnyelsebar el och helt fri från koldioxidutsläpp.

Ni kan presentera eran solelproduktion samt reducerade CO2-utsläpp på eran hemsida.

Vid årsskiftet höjde regeringen stödet för privatpersoner från 20-30 procent.

Stödnivån för både privatperson och företag är alltså 30% på hela installationen. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 Miljoner kronor.

Regeringen har avsatt 900 miljoner kronor per år perioden 2018-2020, stödet finns kvar så länge de avsatta pengarna räcker.

Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

ROT-AVDRAG

Istället för solcellsstöd kan du använda Rot-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen, till ett värde av 9 procent av totalkostnaden.

Det går bara ett utnyttja ett av stöden.